Deskribapenak

  • Nafarroako Euskararen Mediateka. [Mediateka]
  • Euskal Herriko hizkerak eta ahozko ondarea. [Ahotsak]

Aditza

  • Bonaparte, L. L., 1872, Etudes sur les trois dialectes basques del vallees d’Aezcoa, de Salazar et de Roncal, tels qu’ils sont parles a Aribe, a Jaurrieta et a Vidangoz. [Gipuzkoakultura
  • Yrizar, P., 1999-2002, Morfologia del verbo auxiliar bajo navarro oriental (III), Euskaltzaindia. [Euskaltzaindia]

 
  • Gaminde, I., 1985, «NOR-en ahalezko oraina eta JOAN, IBILI eta EGON aditzen alokutiboak (Nafarroan)», Fontes Linguae Vasconum 46, 215-264. [Borgia, Dialnet]

Azentua

  • Michelena, L., 1976, «Acentuación alto-navarra», Fontes Linguae Vasconum 23, 147-162. [Borgia, Dialnet]
  • Hualde, J. I., 1997, «Euskararen azentuerak», Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo, gehigarriak 42, 98-99. [ASJU]
  • Gaminde, I., 1998, «Nafarroako azentu ereduen sailkapena», Nafarroako hizkerak, Nafarroako Euskal Dialektologiako Jardunaldietako Agiriak, 45-46. [UEU]

Fonologia

  • Michelena, L., 1967, «Notas fonologicas sobre el salacenco», Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo 1, 164-177. [ASJU, Blogger]

Gramatika

  • Arana, A., 2002, Zaraitzuko Uskara. Zaraitzuera ikasteko liburua, Nafarroako Gobernua eta Hiria Liburuak.
http://www.ahotsak.eus/euskalkiak/argitalpenak/zaraitzuko-uskara-1