Testuak (XVIII. eta XIX. mendeak)

 • Arana, A., 2004, Nafarroako euskalkiak. Zaraitzuera. Irakurgaiak, Hiria Liburuak.
 • Pagola, R. M.; Iribar, I. & Iribar, J. J., 1997, Bonaparte ondareko eskuizkribuak - zaraitzera, Deustuko Unibertsitatea (Deiker), Euskal Ikaskuntzen Institutua. [Deusto]
 • Arana, J. A. (ed.), 1991, Opera Omnia Vasconice, Euskaltzaindia, Bilbo. [Euskaltzaindia]

Dotrinak

 • Camino, I. & Gómez, R., 1992, «Bonaparteren argitaratzeko irizpideez: Aezkoa, Zaraitzu eta Erronkariko dotrinak (I)», ASJU 26 (2), 453-582. [ASJU]
 • BENITO GIL, 1827, (Itzalleko dotrina) Doctrina Uscaras Dn Benito Gil escrivituric ver governuarendaco. Yzallen Avenduaren amalaurgarrenean, urte mila zazpitan eun eta ogei eta zazpietan, ADN m/s B-12, Nafarroako Artxibo Orokorra. [Deusto]
 • Igari, 18??, (Igariko dotrina) Catecismo en vascuence, en el dialecto vulgar de Igal, ADN m/s B-10, Nafarroako Artxibo Orokorra. [Deusto]
 • JUAN MARCO JUANCO, 1834, (Otsagiko dotrina)  Doctrina cristiana en bascuence, escrita en 1834 y añadida años anteriores con varias preguntas y respuestas necesarias y principalmente sobre la misa, confesion y comunion. Del Mro. de Ochagavía Juan Marco Juanco. Cristioen Doctrinaren declaracioa pregunta eta errespuestaequi, ADN m/s B-16, Nafarroako Artxibo Orokorra. [Deusto]
 • Michelena, L., 1982, «Un catecismo salacenco», Fontes Linguae Vasconum 39, 21-42. [Borgia, Dialnet]
 • Orontze, 18??, (Orontzeko dotrina I) Catecismo en bascuence, dialecto vulgar de Oronz, ADN m/s B-11, Nafarroako Artxibo Orokorra. [Deusto]
 • Orontze, 18??, (Zaraitzuko dotrina) Explicación de la doctrina cristiana. Cuaderno en tres pliegos que contiene la doctrina cristiana, dialecto vulgar de Oronz, ADN m/s B-14, Nafarroako Artxibo Orokorra. [Deusto]
 • PEDRO JOSE SAMPER, 1866, (Eiaurrietako dotrina)  Catecismo doctrina cristianarna, Aita Gaspar de Astetec compondua, zoin corregitric eta añadienzequin publicacenbaita Exmo. eta Illmo. Ssaun Doctore Don Pedro Cirilo Uriz eta Labairu, Yruñaco Obispoaren ordenez bere obispadocoen usutaco. Don Pedro José Samper eta Elizari Eaurtaco Apez Ssaunac bere errico uscarala izuliric bere feligresen usutaco – Eaurtan, ADN m/s B-15, Nafarroako Artxibo Orokorra. [Deusto]
 • PEDRO JOSE SAMPER in Bonaparte, L. L., 1869, Le petit catéchisme espagnol du P. Astete, traduit en trois dialectes basques: I. Aezcoan, par P.J. Minondo. II. Salazarais, par P. J. Samper. III. Roncalais, par P.Hualde. Verifié et modifié sur les lieux mêmes par L.L. Bonaparte. [Gipuzkoakultura I, Gipuzkoakultura II]
 • ATANASIO URRUTIA, 1857, (Orontzeko dotrina II) Abrégé de la Doctrine Chrétienne en le Dialecte Basque qu’ont parle dans le Val de Salazar Province de Navarre (Espagne), et particulièrement dans le Village de Oronz du même Val, présentée en cadeau a Monségneur le Prince Imperial de France Lucien Bonaparte, dans la Ville de Ochagavia. Le 6 Novembre de 1857, ADN m/s B-13, Nafarroako Artxibo Orokorra. [Deusto]

Kantikak

 • Bonaparte, L. L.,  186?, (Eiaurrieta - Gure Aita). [Deusto]
 • Bonaparte, L. L., 186?, (Eiaurrieta - Hiru haurren kantika) Canticum trium Puerorum. [Deusto]
 • Bonaparte, L. L., 186?, (Otsagi - Hiru haurren kantika) Canticum trium Puerorum Vasconice dial. Superioris Navarro. (Ochagavia). [Deusto]
 • Bonaparte, L. L., 1868, Le cantique des trois jeunes gens dans la fournaise, dans les dialectes basques d'Aezcoa, de Salazar et de Roncal, tel qu'il a été recuelli sur les lieux mêmes à Aribe, à Jaurrieta et à Vidangoz de la bouche des gens de la campagne par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. [Gipuzkoakultura]
 • Bonaparte, L. L., 1869, Le cantique des trois jeunes gens dans la fournaise, dans les dialectes basques d'Aezcoa, de Salazar et de Roncal, tel qu'il a été recuelli sur les lieux mêmes à Aribe, à Jaurrieta et à Vidangoz de la bouche des gens de la campagne par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. [Gipuzkoakultura]
 • PEDRO JOSE SAMPER in Bonaparte, L. L., 1867, 1973, El salmo quincuagesimo, traducido al vascuence del valle de Salazar, de la versión castellana de don Felipe Scio, por don Pedro Jose Samper, abad de Jaurrieta, Itxaropena. [Gipuzkoakultura]
 • PEDRO JOSE SAMPER in Bonaparte, L. L., 1869, 1976, El salmo quincuagesimo, traducido al vascuence aezcoano, salacenco y roncales de la version castellana del Padre Felipe Scio, por don Martin Elizondo, de Aribe, don Pedro Jose Samper, abad de Jaurrieta, y don Mariano Mendigacha, de Vidangoz, Itxaropena. [EMD]
 • JOSE URRUTIA in Campión, A., 1971, Orreaga. Balada escrita en el dialecto guipuzcoano, acompañada de versiones a los dialectos bizcaino, labortano y suletino y de diez y ocho variedades dialectales de la region bascongada de Nabarra desde Olazagutia hasta Roncal, La Gran Enciclopedia Vascaren argitalpen bereizia. [Nafarroako Gobernua, Europeana, Wikipedia]

Kartak

 • 1PEDRO JOSE SAMPER, 1866, (Gutuna). [Deusto]
 • 1PEDRO JOSE SAMPER in Bonaparte, L. L., 1883, «Curiosidades euskaras. Carta escrita en el sub-dialecto salacenco al Príncipe Luis Luciano Bonaparte, por D. Pedro José Samper, Abad de Jaurrieta, acompañada de notas gramaticales redactadas por aquel ilustre bascófilo.», Revista Euskara 6, 332-336. [Euskomedia]
 • 1PEDRO JOSE SAMPER in Alzola, N., 1958, «Una carta de D. Pedro José Samper, Vicario de Jaurrieta, dirigida al Príncipe Luis Luciano Bonaparte», Príncipe de Viana 70-71, 19. urtea, 165-166. [RPViana, Dialnet, Europeana]

Sermoi eta ebanjelioak

 • 2JUAN JOSEF BERRADE in Santazilia, E., 2016, «Zaraitzueraren lekukotasunak XVIII. mende bukaeran: hiru testu zahar eta autore berri bat», Fontes Linguae Vasconum 121, 67-120. [FLV, Dialnet, Artxiker, EMD]
 • 2JUAN JOSEF BERRADE in Satrustegui, J. M., 1985, «Textos salacencos del año 1780», Symbolae Lvdovico Mitxelena Septuagenario Oblatae, Victoriaco Vasconum, 1023-1043.
 • 2JUAN JOSEF BERRADE in Satrustegui, J. M., 1987, Euskal testu zaharrak, Euskaltzaindia. [Euskaltzaindia, Mediateka]
 • PEDRO JOSE SAMPER, 1869, (San Mateoren Ebanjelioa) Jesucristo gure Jaunaren Evangelio sandua Según San Mateo. Don Pedro José Samper, Eaurtaco apez Ssaunac, Aita Amaten erdaratic Eaurta bereco uscarala itzulia. [Deusto]
 • Satrustegui, J. M., 1992, «Zaraitzuko euskararen lekukoak», Luis Villasanteri Omenaldia. Iker 6, Euskaltzaindia. [Euskaltzaindia]

Testu laburrak

 • Santazilia, E., 2015, «Garai arkaikoko euskara nafarraren lekukotasun berriak: gehiketak eta zuzenketak F. Maioraren liburuari», Fontes Linguae Vasconum 119, 109-146. [FLV, Dialnet, Artxiker]